Ηλεκτροβελονισμός

Με τον όρο ηλεκτροβελονισμό εννούμε τη διέγερση βελονιστικών σημείων με τη χρήση ηλεκτρικού παλμού. Αυτή η διέγερση μπορεί να εφαρμοστεί είτε συνδέοντας ηλεκτρόδιο τύπου κροκοδειλάκι πάνω στη βελόνα που έχει ήδη στερεωθεί στο βελονιστικό σημείο είτε με τη χρήση του ηλεκτρικού παλμού μέσω κατάλληλης συσκευής απευθείας στο σημείο. Οι επαγγελματικές συσκευές παρέχουν τη δυνατότητα για ταυτόχρονο χειρισμό πολλαπλών σημείων, ενώ οι οικιακές μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μόνο σημείο κάθε φορά.