Συσκευές Νευροανάδρασης

Με τον όρο ανάδραση εννοούμε την αποστολή ένος ερεθίσματος στο ανθρώπινο σώμα, την καταγραφή της απόκρισης του σώματος και την επαναποστολή αυτού του ερεθίσματος ανάλογα με τις ανάγκες του σώματος. Στην περίπτωση της νευροανάδρασης χρησιμοποιούνται νευρικές ώσεις ή εγκεφαλικά κύματα. Η θεραπεία SCENAR (Self-Controlled-Energo-Neuro-Adaptive-Regulator) έχει αναπτυχθεί βάση αυτής της αρχής χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρικό παλμό, ο οποίος ομοιάζει με τη φυσική νευρική ώση και μπορεί να τροποποιηθεί τόσο σε πλάτος, σε συχνότητα παλμοσειρών καθώς και  σε άλλες παραμέτρους για να καλύψει τις ανάγκες του εκάστοτε ανθρώπου. Ο παλμός αυτός έχει ως στόχο τις απομυελινωμένες  C ίνες, με αποτέλεσμα να τροποποιεί την κατανόηση του πόνου από το ανθρώπινο σώμα και να μπορεί να δράσει εξισορροπιστικά και αναπλαστικά όχι μόνο σε οξείς φάσεις και τραυματισμούς αλλά ακόμη και σε χρόνια νοσημάτα. Η εταιρεία παρασκευάζει τόσο οικιακά όσο και επαγγελματικά μοντέλα, για να κάνει αυτή τη θεραπεία προσιτή σε κάθε χρήστη.

Επαγγελματικά μοντέλα

Τα επαγγελματικά μοντέλα λειτουργούν με 4 μπαταρίες ΑΑΑ και προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης του SCENAR παλμού. Βασική διαφορά με τα οικιακά μοντέλα είναι η δυνατότητα διάγνωσης μίας περιοχής διαταραχής αναδεικνύοντας με αριθμούς ηλεκτροδερμικής αντίστασης την ακριβή εστία του πόνου.

Οικιακά μοντέλα

Τα οικιακά μοντέλα λειτουργούν με μπαταρία 9V και παρέχουν τα βασικά επίπεδα ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των διαταραχών. Τα οικιακά μοντέλα μεταδίδουν τον ίδιο SCENAR παλμό όπως και τα επαγγελματικά και μπορούν να αξιοποιηθούν και σε επαγγελματικούς χώρους.