Νευροανάδραση

Με τον όρο ανάδραση εννοούμε την αποστολή ένος ερεθίσματος στο ανθρώπινο σώμα, την καταγραφή της απόκρισης του σώματος και την επαναποστολή αυτού του ερεθίσματος ανάλογα με τις ανάγκες του σώματος. Στην περίπτωση της νευροανάδρασης χρησιμοποιούνται νευρικές ώσεις ή εγκεφαλικά κύματα. Η θεραπεία SCENAR (Self-Controlled-Energo-Neuro-Adaptive-Regulator) έχει αναπτυχθεί βάση αυτής της αρχής χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρικό παλμό, ο οποίος ομοιάζει με τη φυσική νευρική ώση και μπορεί να τροποποιηθεί τόσο σε πλάτος, σε συχνότητα παλμοσειρών καθώς και  σε άλλες παραμέτρους για να καλύψει τις ανάγκες του εκάστοτε ανθρώπου. Ο παλμός αυτός έχει ως στόχο τις απομυελινωμένες  C ίνες, με αποτέλεσμα να τροποποιεί την κατανόηση του πόνου από το ανθρώπινο σώμα και να μπορεί να δράσει εξισορροπιστικά και αναπλαστικά όχι μόνο σε οξείς φάσεις και τραυματισμούς αλλά ακόμη και σε χρόνια νοσημάτα. Η εταιρεία παρασκευάζει τόσο οικιακά όσο και επαγγελματικά μοντέλα, για να κάνει αυτή τη θεραπεία προσιτή σε κάθε χρήστη.