Βελονιστικά Laser

Ο βελονισμός είναι μία ιατρική πράξη που βασίζεται στη διέγερση συγκεκριμένων σημείων στο σώμα που αντανακλούν τη λειτουργία εσωτερικών οργάνων. Αυτή η διέγερση μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση φυσικών μέσων όπως βελόνες, σποράκια, μαγνητάκια και μόξα, είτε με τη χρήση τεχνολογίας όπως ηλεκτρικού παλμού ή laser. Τα βελονιστικά laser είναι κλάσης ΙΙΙ και σπάνια προσφέρουν παράλληλο θερμικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η καινοτομία τους βασίζεται στο ότι μπορούν να μεταδώσουν το φως με συγκεκριμένη συχνότητα ή συνδυασμό συχνοτήτων, που έχει αποδειχθεί ότι συντονίζουν το κύτταρο με την καλή λειτουργία και διεγείρουν τους ενδογενείς ομοιοστατικούς μηχανισμούς για αποκατάσταση.