Κεντρικές μονάδες RJ-Laser

Οι κεντρικές μονάδες αποτελούν τους σταθμούς εργασίας του επαγγελματία και προσφέρουν τη δυνατότητα για ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών κεφαλών είτε συνεχόμενου είτε παλμικού κύματος. Οι κεντρικές μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη σύνδεση κάποιας κεφαλής και μπορούν να τροποποιήσουν τη λειτουργία της κάθε κεφαλής αυξομειώνοντας είτε την ισχύ της είτε τη συχνότητα που μεταδίδει. Το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων φτάνει μέχρι 99.999 Hz. Ο χρήστης χρειάζεται απλά να επιλέξει τη συχνότητα που θέλει και την ενεργειακή πυκνότητα (J/cm2) και η ρύθμιση του χρόνου θεραπείας γίνεται αυτόματα, χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς. Οι κεντρικές μονάδες μπορούν να αναβαθμιστούν με κάρτα SD και μπορούν να λειτουργήσουν και με μπαταρία χωρίς να χρειάζειται η σύνδεσή τους με κεντρική παροχή ρεύματος. Προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα για αποθήκευση προσωποποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

RJ Physiolaser Olympic

Αποτελεί τον πιο δημοφιλή σταθμό εργασίας. Διαθέτει υποδοχές για 1 διαγνωστικό laser και για 2 θεραπευτικά, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και αυτόνομα. Διαθέτει επιπλέον διακόπτη ασφάλειας εκτός από το κλειδί για άμεση διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης. Η οθόνη αφής επιτρέπει εύκολη ρύθμιση των παραμέτρων και εποπτεία καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας καθώς αναγράφονται ξεχωριστά για κάθε κεφαλή ο χρόνος υπολειπομένης θεραπείας, η συχνότητα μετάδοσης, η ενέργεια που έχει ήδη μεταδοθεί και αυτή που απομένει προς μετάδοση. Το Physiolaser Olympic παράγει ηχητικό σήμα κατά τη λήξη της θεραπείας βοηθώντας έτσι το χρήστη να δουλεύει πιο αποδοτικά. Τα θεραπευτικά laser που μπορούν να συνδεθούν μπορούν να είναι είτε συνεχόμενου είτε παλμικού κύματος. Δεν μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα 2 light needle ή 2 photonic satellite ή 1 photonic satellite κι 1 light needle.

image1

RJ Photonic 500

Αποτελεί τον πιο εργονομικό σταθμό εργασίας όταν ο επαγγελματίας υγείας είναι περισσότερο προσανατολισμένος σε θεραπεία μεγαλύτερων περιοχών. Διαθέτει επιπλέον διακόπτη ασφαλείας και οθόνη αφής όπως το physiolaser Olympic. Παράγει επίσης ηχητικό σήμα κατά τη λήξη της θεραπείας και πλήρη εποπτεία της θεραπείας. Διαθέτει 1 μόνο υποδοχή για σύνδεση θεραπευτικού laser, το οποίο μπορεί να είναι σημειακό ή cluster και να μεταδίδει είτε συνεχόμενο είτε παλμικό κύμα. Δεν γίνεται να συνδεθεί πάνω του light needle ή αλλο photonic satellite. To photonic 500 μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα, χωρίς να υπάρχει κάποια κεφαλή συνδεδεμένη πάνω του. Η καινοτομία βασίζεται στο ότι η ακτίνα μετάδοσης μπορεί να τροποποιηθεί σε σχήμα (έλλειψη, κύκλος, τετράγωνο, ευθεία γραμμή, σημείο) και κίνηση (κάθετος και οριζόντιος άξονας) προσφέροντας στον επαγγελματία υγείας πλήρη ελευθερία κινήσεων.

image2

image3