Εξοπλισμός Οξειδωτικού Ελέγχου

Με τον όρο οξειδωτικό έλεγχο εννοούμε τον έλεγχο της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της καταστροφής των ελεύθερων ριζών. Το σώμα μας παράγει ελεύθερες ρίζες κατά τις μεταβολικές διεργασίες, για να καταστρέψει παθογόνους μικροοργανισμούς ή γηρασμένα κύτταρα και παραπροϊόντα τους. Το σώμα μας διαθέτει επίσης μηχανισμούς, για να προστατεύεται από την καταστροφή των δικών του υγιών κυττάρων. Όταν διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της καταστροφής των ελεύθερων ριζών, που σημαίνει ότι εκδηλώνεται οξειδωτικό στρες, αρχίζουν και καταστρέφονται κύτταρα και ιστοί κι έτσι ξεκινάει και  η εμφάνιση διαφόρων ασθενειών. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να ελέγξουμε αυτή τη διαταραχή στην έναρξή της και να προλάβουμε έτσι την εκδήλωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων.